Therese Pace- Birkirkara, Malta 2013

ORGANIZER Therese Pace

CONTACT: sampei@onvol.net

This entry was posted in Birkirkara. Bookmark the permalink.

2 Responses to Therese Pace- Birkirkara, Malta 2013

 1. Therese Pace says:

  Here are the poems which were read during the event organised in Birkirkara Malta on 27th September 2013

  INSELLIMLEK POEŻIJA

  Insellimlek poeżija
  f’versi, linji imxerrdin
  esperjenzi li f’ħajjitna
  jħallu wied bla tarf, bla tmiem.

  Fost ġrajjiet illi jinħolqu
  minn mixjiet l-umanità
  b’ironija int tpinġihom
  bi ftit ħlieq jew verità.

  Fuq passat u lejn ġejjieni
  l-istaġun f’mitt ħolma jfur
  tal-barrani, tal-ġewwieni
  ħsus l-istorja jimlew jum.

  Taf titkellem fuq elf ħaġa
  dwar il-kotra u l-ġirien
  mewt, twelid, biki u hena,
  tnebbaħ ġmiel il-moħħ għajjien.

  L-ambjent tolqot f’ward imrawwem
  ’l hinn minn xtutna timraħ sfieq
  l-art, il-baħar, sa ġol-qamar
  l-annimal titfissed bih.

  Ġenn il-patrija, l-art imbiegħda
  reliġjon, politka tmiss
  tgħarbel sewwa li hu tajjeb
  il-ħażin topponi fis.

  Ħsieb, kuntrasti, x’hemm fil-bniedem
  tidħol sew sa ssib il-fond
  tal-imħabba, tal-mibegħda
  qirda, firda, kull konfront.

  Kemm poeti, kemm għalliema
  żewquk f’għanja ta’ ritmiet
  sentimenti, kliem imqanqal
  iddomm f’serħ ħlew it-talbiet.

  Insellimlek poeżija
  ħeġġeġ triqtna fl-onestà
  kebbes fina ispirazzjoni
  ibqa’ tina identità.

  MIRIAM CAMILLERI

  GĦALXEJN
  Onfħu bil-qilla rwiefen
  Fuq iġsma, sliem u djar
  xemgħethom qiegħda tlebleb
  qed jgħib tad-dawl ix-xrar.
  ifaqqa’ l-isparar
  iċaqċaq fuq il-kranji
  u jifqa’, jċarrat l-isdra.
  Ħlift gwerra fuq iż-żgħar.
  Tgħallimt bħal seqer naħfen
  Intaħħat bħall-ispnar
  Tgħallimt qawwet l-azzar.
  Taħbita fuq il-bieb
  Min hemm, min ġie jittanta
  l-irħieb ta’ din id-dar??

  Jiena il-paċi tant mixtieqa.
  Il-paċi tturufnata
  Mill-qlub ta’ tant erwieħ.
  il-paċi li l-ħakkiema
  ibewġu fost l-uġigħ.
  Il-paċi…il-paċi…
  Ġibt sliem, ġibt il-mistrieħ
  Il-paċi tant mixtieqa
  Iftħuli minnufiħ.

  Bejn dritt u dmir hemm baħar
  Kbir, fond daqs ir-raġuni.
  U ħlift li nagħmel gwerra
  Għax fl-għalqa qed jidħluli
  Hemm gost sadist fil-foga
  Hemm gost sadist fl-uqigħ
  Hemm gost sadist fil-ħakma
  Hemm gost sadist fl-uġigħ.

  Il-qiegħa xmara ħamra
  l-għajnejn xmariet ta’ dmugħ
  id-djar xmariet ta’ mejta
  bil-paċi jieħdu r-ruħ
  iftħuli l-bieb ħa nidħol
  ħa nnixxef dan id-dmugħ
  il-paċi jien…il-paċi
  mhux firda nġib’, mhux biki
  imma sabar lill-miġruħ
  u faraġ lill-imdejjaq
  jien spalla tal-mitruħ.

  Le…le…qatt iktar paċi
  Le… le qatt iktar ferħ
  Ħadd iktar ma jsib serħ.
  Hemm gost sadist fil-bombi
  Hemm gost sadist fl-uqigħ
  Hemm gost sadist fil-ħakma
  hemm gost sadist fl-uġigħ.
  M’hawnx postok f’din l-arena
  Mur, warrab minnufih.

  Għalxejn mat-trux nissara
  Bil-ħlewwa ‘l-mutu nsieħ
  Għalxejn maktur inxejjer
  Bil-bjuda ta’ ġo fih
  Id-dinja sfat mixegħla
  Ta’ nar u ta’ theddid
  Arena gladjaturi
  Pajżana kontra s-sid
  U jien il-paċi mbierka
  Tkeċċejt donni għafrit
  Għalxejn, għalxejn nittallab
  In-nies mhux tisma’ trid.
  Sabbtitli l-bieb ma’ wiċċi
  Rat fidwa fit-taqbid
  Għalxejn ja paċi tokrob
  Il-bniedem sar imqit.

  THERESE PACE

  BARRIERS

  Among perfidious nettle
  the she buds struggle
  stifled, belittled,
  missing out on the sunlight
  that would have made them flower

  half-alive-half-dead girl blossoms
  intrusions dwarf and humble.
  Barred, they do not fly. They dawdle
  minds closed into arrest
  wings closed inside surrender.

  theirs is a garden of promise
  the impudent catch weed suffocates
  for fear of their rousing
  squash and override are the handicaps
  they bear with formidable endurance

  The sun, it has been proved,
  will not light up a shadow
  until the barrier moves.
  Their barriers are male bulwarks: strong,
  ingrained. Blockers intending to stay put.

  THERESE PACE

  DID-DARBA
  Id-dinja mdendla b`xagħra
  Qegħdin ngħixu mkexkxin
  Kull wieħed lest għall-iehħor.
  Ser naqbdu lkoll f`xulxin.

  Din mhix ġlieda qaddisa,
  Li t`Alla għandha l-barkiet,
  Ser nħallu lil uliedna,
  Jinqatlu f`ħalq l-imwiet.

  Ser nerġgħu mmorru lura
  Lura għal dak iz-zmien,
  Fejn żeffinna lil dinna
  Fil-ġlieda tal-ġirien.

  Ser jerġgħu tan-nofs qamar
  Joħduha mas-salib
  U jħallu wiċċ id-dinja
  Fil-ħerba w it-taqlib.

  Għax jekk terġa` għad-dinja
  Tfaqqa’ t-tielet waħda,
  Nibża` li jasal tmiemha
  Mill-ħajja tisfa mċaħħda.

  Did-darba iżjed w iżjed,
  Mhux se jkun hawn rebbieħ,
  Għax b`għafsa ta` buttuna
  Jinqala` l-għerq mill-qiegħ.

  NINU BORG

  KOPJI
  Min se jaqsam miegħi
  l-aħħar bżieżaq tal-arja
  fil-fond għammieq tal-ibħra?
  Min se jlaqqat miegħi
  l-aħħar qatriet tal-ilma fid-deżert?

  Is-snin qaddmuni
  u waqt li jimbuttawni ’l quddiem
  lura joħduni
  minn fejn bdejt.

  Issa li drajt nimmansa l-ġlieda
  kontra t-tmiem inevitabbli tiegħi,
  ikolli nordom miegħi
  l-oriġinal
  u nħalli wrajja
  kopja ta’ ħajti,
  sabiex ħajj’oħra
  tibda tgħix minfloki
  xħin tibla’ l-ewwel nifs mill-fdal ta’ rmiedi.

  JOE SALIBA (L-AWSTRALJA)

  PAWSA
  F’moħħi tqil briksa tas-siment
  imħaffra minn ġewwa
  jirbumbjaw l-ilħna ta’ Sponge Bob, Ricky Sprocket
  it-twerżieq bla sugu t’I Carley, l-avventuri ta’ Dora
  u l-bawxati nostalġiċi ta’ Pippi Calzelunghe.
  Nistaqsi lili nnifsi f’liema stat wasalt
  warrabt bla ma ridt l-aħbarijiet
  tar-Rai u l-BBC, tal-iSky u l-NBC
  u ġarrabt bla ma ridt il-bla bla
  tal-One u n-Net TV
  Malta fix-xifer jew Malta ġenna tal-art?

  X’aħna sbieħ min jaf jarana
  minn dal-wied tad-daħq erfagħna
  jiġri x’jiġri lkoll belhana
  u mil-loppju qatt xebgħana
  Pulċinella ieqaf magħna.

  Nagħfas il-buttuna biex nirrifletti
  mal-programmi tar-riċetti,
  qliezet ta’ taħt u riċipetti
  nieħu nifs daqt nirremetti
  tal-patata u ċ-ċikkulata
  viva Malta mmakulata!
  Ħasel idu mill-ġdid Pilatu
  poplu Malti ċippitatu…

  Din il-qagħda nazzjonali
  bis-servizzi professjonali
  prostituti u rigali
  qaddisin martri murtali
  żomm imqajjem sal-finali
  u nistaqsi lili nnifsi
  liema huma l-iktar banali
  il-kartuns stupidi tat-tielet millennju
  l-ispettakli ultra medjokri tax-xarabank
  jew it-tbissim falz tal-irjus ippopotami?
  Minn dan kollu liema nippreferi
  l-animazzjoni kkulurita
  l-jum kollu tipnotizzani
  jew l-aħbarijiet mil-lewn griż u iswed
  kwotidjani
  ta’ stejjer imdemmija,
  t’umanità bla mistħija, wild l-ipokrisija?

  X’aħna sbieħ min jaf jarana
  minn dal-wied tad-daħq erfagħna
  jiġri x’jiġri lkoll belhana
  u mil-loppju qatt xebgħana
  Pulċinella ieqaf magħna.

  Nagħfas il-buttuna biex nirrifletti
  mal-programmi tar-riċetti,
  qliezet ta’ taħt u riċipetti
  nieħu nifs daqt nirremetti
  tal-patata u ċ-ċikkulata
  viva Malta mmakulata!
  Ħasel idu mill-ġdid Pilatu
  poplu Malti ċippitatu…

  Ninħakem għal waqtiet twal minn ħoss żarżira
  jobroxli l-menti minn ġewwa
  ninqata’ mill-arja mniġġsa madwari
  minn ħuti lsiera tad-dnewwa
  nistaqsi x’għamilna bis-sewwa.

  PATRICK SAMMUT

  LEBBRA

  Quddiemi telefown
  li meta jċempel
  inwieġeb biex nirringrazzja lill-qlub ġenerużi.
  Madwari dwal u mużika
  u ħafna appelli biex is-semmiegħa jkunu ġenerużi.

  Fuq il-lemin ta’ ħarsti jinsab skrin kbir.
  Kultant juri klipps ta’ nies deformati
  oħrajn b’feriti miftuħa bid-dubbien fuqhom.

  Qishom films ta’ żminijiet oħra.
  Qisu li f’ċertu nħawi tad-dinja ma sarx progress.

  Il-lebbra, li titfejjaq f’pajjiżi bħal tagħna b’kors pilloli,
  hawn qed teqred, qed temarġina,
  qed timxi minn persuna għall-oħra.

  Missjunarji qed iħabbtu fuq qlubna
  fuq il-kuxjenza tagħna.
  Qed jistednuna ngħixu l-missjoni tagħna ta’ bnedmin
  il-missjoni li nħobbu
  il-missjoni biex intaffu s-sofferenza ta’ ħaddieħor
  il-missjoni li nġorru l-hemm tagħna u ngħinu xorta fl-hemm ta’ ħaddieħor.

  Il-missjunarju ftit ieħor se jitlaq
  bil-flus u bil-pilloli
  biex iwassal fejqan, tama,
  biex iwassal ftit imħabba.

  Għal xi wħud se jkun miraklu ta’ fejqan
  miraklu ta’ riċerka
  miraklu ta’ solidarjeta.

  F’din id-dinja mimlija interessi personali
  u gwerer ta’ kull tip
  għad hawn min jaf iħobb lill-għajru bħalu nnifsu.
  EMMANUEL ATTARD CASSAR

  DESERT ROSE OF YEMEN

  Desert Rose of Yemen
  alone in barren land ,
  watered by the tears
  and the blood of the martyrs
  which drained through the sand.

  Your flower smiles at the sun
  hoping that one day
  butterflies will fly freely,
  and move from one flower to another;
  peacefully.
  Likewise I send a message in a bottle
  and leave it floating on the calm Mediterrean sea:
  Peace, Salam, Shalom –
  pentecostal phenomenon.

  Desert Rose of Yemen,
  which survived the scorching sun
  and the drought,
  long will you live
  in everlasting peace.

  OMAR SEGUNA

  PAĊI?

  Kulħadd jippriedka l-paċi
  u jbiegħu l-armamenti.
  Jitkellmu dwar diżarm ta’ħafna armi
  u jivvintaw oħrajn sofistikati.
  Jgħidu ma jridux gwerrer
  u jħarrġu lis-suldati għat taqbid.

  U jtennu li jridu l-paċi,
  imma liem paċi jridu?

  Il-paċi mhix tpaċpiċ b’diplpmazija,
  mhix frott tal-anarkija,
  jew ħsad demokrazija.

  Il-paċi ma tinbitx fil-kmamar tas-senat,
  jew f’dawk parlamentari,
  il-paċi mhix affari
  li jwelled il-kungress.

  Il-paċi titrawwem fertili
  minn qalb il-verita’,
  toktor u tagħti l-frott tagħha,
  fejn hemm is-sinċerita’.
  Il-paċi ma tinbieħx,
  lanqas, ma titpartatx,
  il-paċi ma tinxtarax,
  imma tinkiseb bl-imħabba,
  bil-maħfra, b’tolleranza,
  u b’rieda tal-azzar.

  CHARLES MIFSUD

  L-IMĦABBA TAL-ISTILLA POLARI

  Xi mkien fit-tarf tad-dinja, fi saltnet is-silġ dejjiem
  hemm dik l-istilla, kewkbet is-safar,
  biljuni snin bla heda timraħ f’ħolm qadim.
  B’tebgħa dawl qawwarija
  fil-ħemda kiesħa tal-lejl polari
  titniehed waħdanija,
  għad-dija u għas-sħana tal-polu l-ieħor wisq tkun għatxtana…
  Għax taf li hemm kostellazzjoni fejn jgħammar hu,
  imqawwar b’dawl leqqien,
  għaliha, isbaħ mill-awrora, xħin sema jibda jkanġi lwien.
  Waqt li tkun toħlom li qiegħda fi ħdanu
  il-qawwara tagħha tibda ttajjar xrar,
  għal din l-imħabba m’hemmx il-ħin u l-beraħ,
  hi tkun eterna bejn bint it-Tramuntana
  u iben in-Nofsinhar!

  YANA PSAILA

  MHUX LI KIEN
  Mhux li kien kont immexxi, Mhux li kien kont insewwi,
  ħalli nagħmel kulħadd ferħan, biex neħles minn dak li tkisser;
  biex il-popli jimtlew serħan, u sew jigi, x’ħin infisser,
  u b’hekk f’paċi nirnexxi. dak li b’għaqal indewwi.
  Mhux li kien ma hawnx għejra, Mhux li kien kont l-akbar Re,
  u l-għaqda titkabbar fin-nies, ħalli nikkmanda b’ġustizzja,
  biex ħwejjeġ jitgawdew bla qies; u negħleb dik il-malizzja,
  b’din fhemti tibqa’ sejra. li għat-tajjeb qalet le.
  Mhux li kien infawwar b’ġid Mhux li kien dawn iseħħu,
  biex inqassam lil dawk fil-bżonn, biex bihom nagħmel ħafna ġid,
  u nimla lil kulhadd b’xi don, u fuqhom il-ġens ikun sid,
  jew b’xi rigal mogħti fl-id. biex flimkien l-għajb inneħħu.
  Mhux li kien jien infejjaq,
  ħalli marid ma nara ħadd,
  u saħħa, nixtieq nies bla għadd,
  għax din twarrab id-dwejjaq.
  Mhux li kien naqleb rotta,
  biex niskansa nies minn ħabta,
  jew waqa’ mill-għoli b’sabta,
  u nifxel dak l-imbotta.
  Mhux li kien għandi ħila,
  li neqred dak li nhux sewwa,
  biex dan jinbidel għal ħlewwa,
  f’tajjeb, bħad-dawl tal-ftila.
  Mhux li kien ftehim inġib,
  biex il-gwerer kollha jieqfu,
  għaliex imbagħad mill-ġlied nieqfu,
  u madwarna sliem insib.

  JOSEPH BONNICI

  TEARS

  When you see
  the skinny little child
  wandering in no man’s land,
  lost in a maze of inhumanity,
  irrational,
  those innocent, watery eyes,
  begging to be picked up
  from neglect, anguish, destitution and hunger,
  your heartbreak follows suit in tandem…

  You ask a million whys
  you ponder a million hows
  you anticipate a million whens…

  You feel that your pleas are drowned
  in an ocean of uncertainty…

  Tears, the child’s and mine,
  stream upwards
  doing stairways to Heaven,
  where each prayer is sorted out and answered
  in His good time.
  Those rainbow droplets imbued by the Light,
  crystals of hope streaming downwards
  to ease the pain, to free the woeful plight!

  RAYMOND GRECH

  HENA DEJJIEMI
  Ħaxixa li tikber
  minn qalb il-konkrit,
  irrid kieku nkellmek
  biex insir naf ftit
  kif mill-ebusija
  erdajt ġewwa l-vini
  dik ħajtek li biha
  inħossok thennini.
  Il-griż ta’ madwari
  qed tikser bi lwienek,
  iż-żiffa li tbandlek
  qed tkattarlek ġmielek.
  Qisek tfajla f’ħolma,
  tiżżeffen mar-riħ,
  l-inkwiet int tnessini,
  inħossni nistrieħ.
  Bħalek nixtieq jiena
  fil-ħajja ta’ dwari
  ngħix f’hena dejjiemi
  għalkemm ninsab f’xagħri.

  JOHN MALLIA

  ORQOD, MARTINA ORQOD

  Orqod, Martina orqod!
  Dak mhux ir-ragħad jinstema’ qed ikarwad.
  Dawk mhux sajjetti jleħħu fis-smewwiet.
  F’din il-lejla ta’ tempesta,
  Sod widnejk biex ma tismgħax,
  Għajnejk għalaq u tarax
  X’hemm lil hinn minn din l-isteppa
  Fejn il-qamar illum ma jiddiex
  Għax qed jifga mid-dħaħen sewdiena
  Li nbeżqu mill-ħluq tal-kefrin.

  Orqod, Martina orqod
  W’oħlom ħolma sabiħa
  Li qed tiġġerra f’imsaġar ħadrana
  Mingħajr irbit u xkiel
  Ħdejn nixxigħat ifawru l-ilma ġieri
  U friefet sbieħ jersqu lejk mill-widien.
  Mir-rand agħmel kuruna sabiħa
  Għal fuq rasek u fiss itlaq iġri
  Fil-beraħ tal-ħolqien.
  Imbagħad,
  Ħalli lili nitqabad mal-għefieret
  Sa ma nirbaħ u niġi niġri ħdejk
  Nitħaddan miegħek fl-imsaġar ħadrana
  Bin-nixxigħat ifawru l-ilma ġieri
  Ma friefet ta’ kull lewn quddiem għajnejk.
  Hekk wara nibqgħu tad-destin setgħana
  Mill-irbit u xkiel meħlusin
  Int u jien!

  SALV SAMMUT
  (mir-rumanz DIJASPORI)

  IMKEJJEN TAL-QIMA

  Fil-foresti, fil-ġonna, fit-toroq
  l-arkitettura msaġġra
  ras ma’ ras l-ewkalipti,
  dirgħajn ma’ dirgħajn iserrħu
  fuq l-ispallejn fi fratellanza l-pini,
  l-awrikarji bi zkukhom weqfin
  marsusin ma’ xulxin multi-kolonnati,
  katidrali maestużi
  itella’ n-Natura fid-dieher
  fuq barra b’gieħ Ħallieqha.

  Qalbha ttenni fil-ħabi tal-qalba
  ‘ l isfel taħt l-art
  katidrali oħra tibni
  għerien imsaqqfin bil-kopplati
  b’linef stalagmiti
  b’gandlieri stalaktiti
  b’kolonni Barokki mremblin blat min fuq s’isfel
  b’rikkezzi jlellxu kristallini
  u tibqa’ bil-kalċitu ssawwar
  bizzilel u drappijiet tad-damask…
  fuq ġewwa b’gieħ Ħallieqha
  ixxebbah il-katakombi tal-insara
  ħlief li għonja daqs il-minjieri
  tar-Re Salamun.

  Il-wiri minn barra,
  id-dedika mad-didattika
  bit-tqassit u bl-għadd taż-żibeġ
  kull żibġa perlina
  tinsaff għall-ħlewwa tad-devozzjoni.
  Minn barra
  ir-radd tas-salib
  irodd it-twemmin.

  Fil-fond moħbi ġewwieni
  ir-ruħ titbiegħed mill-istedin dinji
  maqdes toħloq
  bil-kwiet tal-meditazzjoni Allija
  fejn l-ispirazzjoni
  tliegħeb bħaċ-ċarċir mal-blat
  sa ma jitqawwa t-tnebbiħ
  bħal-leħħ tat-tleqqijiet fil-ħaġar
  mikbusa b’bews ix-Xemx
  b’deffis raġġiha fid-dlam
  mix-xquq
  ibexxu d-dawl.

  MANWEL CASSAR
  L-Awstralja

  GĦIXIEN FIL-PAĊI
  Mill-ħolqien għamilna straġi,
  sirna llum ngħixu fl-inkwiet.
  “Aqbdu l-armi, ħa nissieltu,”
  Kemm-il darba l-kelma dwiet!

  Bdilna wkoll lil Alla tagħna;
  saru l-flus u il-poter.
  Għal daż-żewġ qawwiet infami
  irahnejn(a) anki d-dover.

  Biex intlaħqu dawn l-għanijiet
  tkaxkru nies, qraba w ulied,
  ċarċar demm nies innoċenti;
  ma naqsux torturi, mwiet.

  U qalb din il-ħerba kollha
  jien ma nafx min hu kapaċi
  jgħix fis-sliem, jorqod trankwill,
  jgħaddi jiemu jgħix fil-paċi.

  Din kulħadd jaf isemmiha,
  ’mma sal-lum qatt ma sibniha.
  Kemm tħabatn(a), għamilna gwerer,
  biex l-għixien irrawmu fiha.

  Wieħed biss uriena t-triq.
  ’Mma ’l Dan aħna biċċirnih.
  Hu ried sliem veru jagħtina;
  Ma fhimnihx. Anzi, qtilnih.

  CHARLES MAGRO

  L-INGRATITUDNI

  Int tagħmel minn kollox
  biex tjubija turi
  ma’ min hu batut
  iżda dan ikun kburi.

  Int tagħmel minn kollox
  biex ħniena int turi
  iżda din titpatta
  bl-ingratitudni.

  Għalxejn inti tħabrek
  biex tarah kuntent
  qatt grazzi ma jgħidlek
  mank ħleww’għal mument.
  “Baħnan int” jgħidulek
  “Tgħid ma nagħmilx bħalek.
  Jekk m’għandix inpaxxih,
  mank biss ‘saħħa’ ma jgħidlek”.

  Iżda lil min iħobbok –
  tħobbu int – xejn speċjali
  li tagħmillu il-ġid
  tiġik naturali.

  Il-bravura tintwera
  meta tagħmel il-ġid
  lil min ma jħobbokx,
  għax sforz kbir inti trid.

  ELIZABETH AZZOPARDI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *