100 THOUSAND ARTISTS MARCH FOR GEZI PARK- BATMAN, TURKEY

English:
if you dont have a land you birth and breathe
if you dont have a history you belong
you can’t have any words for politics
and tomorrow
maybe the sun won’t be rising
don’t be a part of silence oppose to this imposition
Be strong! Stand up!
Your base, your greatest power is your soul
is your art that you feel alive with
İf you need.
We’re holding out for the Nature We’re holding out with our art
Art for nature
With the whole world
the same word : Nature!
Whole world’s artists ally for nature
All we are contributing! Raise your voice!
Batman Event:
Yer: Hasankeyf /Ekokeyf Camping
Date: 22/06/2013 Time: 20.00
Contact: 0507 860 51 70 / mihemeporgebol@gmail.com
Zazaki:
Eke tarîx û welatê şima çin bo, şima nêeşkenê sîyaset bikê.
Û şima hetê nê tarîx û welatî ra bîyê.
Û şima meştî…
Belkî siba/meştî nêbeno.
Bêveng memane! Xo ver ro de.
Û tewr çeka şima ya hêzdare ruhê şima,
Hûnerê şima.
Ma semedê tebîetî bi huner xo ver ro danê.
SEBA TEBÎETÎ HUNER.
BI HEME DINYA REYDE: TEBÎET.
Heme dinya de hunermendî seba tebîtetî veng danê.
Batman aktîvîte:
Ca: Hasankeyf/ Ekokeyf Kamp Alanı
Tarîx: 22/06/2013 Saete: 20.00
Têkilî: 0507 860 51 70 / mihemeporgebol@gmail.com
Turkish:
Tarihiniz ve yurdunuz yoksa siyaset yapamazsınız.
Ve siz bu tarihin ve bu yurdun doğurduklarısınız.
Ve siz yarın…
Belki de yarın olmayabilir.
Susma! Karşı çık. Diren.
Ve en güçlü silahınız ruhunuz,
Sanatınız.
Doğa için sanatla direniyoruz.
DOĞA İÇİN SANAT.
BÜTÜN DÜNYAYLA: DOĞA
Bütün dünyada sanatçılar doğa için ses veriyor.
Batman Etkinlik:
Yer: Hasankeyf/ Ekokeyf Kamp Alanı
Tarih: 22/06/2013 Saat: 20.00
İletişim: 0507 860 51 70 / mihemeporgebol@gmail.com
*****
Kurdish:
Dîroka we û welatê we tüne be hun nikarin siyasete bikin.
Û hun weledên vî welatî û yên vê dîrokê ne.
Û hun ê sibê…
Dibe ku sibê tunebe jî.
Bêdeng nemine. Li hember derkeve. Li ber xwe bide.
Û çeka we ya herî bi hêz ruhê we ye,
Hunera we.
Em ji bo xwezayê bi hünere li ber xwe didin.
Jİ BO XWEZAYÊ HUNER.
Bİ HEMÛ CÎHANÊ RE: XWEZA
Li hemû cîhanê hunermend ji bo xwezayê deng didin.
Çalakîya Êlih’ê:
Cih: Heskîf / Ekokeyf

This entry was posted in Batman. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.