YAY ATUNIS! -ALBANIA 2013

ORGANIZER : Agron Shele -YAY ATUNIS Albania

CONTACT: sheleagron@yahoo.com


 

DIRECTION BOARD OF GALAKTIKA POETIKE “ATUNIS”

Agron Shele IWA-WPS (Belgjikë)
Hasije Selishta Kryeziu WPS (Prishtinë , Kosovë)
Peter Tase (USA)
Raimonda Moisiu IWA (USA)
Silvana Berki (Finlandë)
Ariadna Sayer WORLS Poetry (USA)
Dr. Ashok Chakravarthy (Indi)
Gunsel Djemal, (Qipro-Turqi , Angli)
Enertin Dheskali (Fier,Abania)
Prof Muhammad Shanazar (Rawalpindi, Pakistan)
Nelton Bereti (Tiranë, Albania)
Sinan Vaka WPS(Itali)
Dr. Eftichia Kapardeli IWA (Greqi)
Klarita Selmani (Kretë , Greqi)
Shefqete Goslaci (Prishtinë, Kosovë)
Lumo Kolleshi WPS (Përmet,Albania)
Rami Kamaberi (Maqedoni)
Anton Gojçaj (Mali i Zi)
Bilall Maliqi (Preshevë)
Nehat Hoxha (Prishtinë, Kosovë)
But Jaku (Prishtinë, Kosovë)

 

100 THOUSAND POETS FOR CHANGE “ATUNIS” ORGANIZERS:

Organizer:  Silvana Berki-ATUNIS-Tampere, Finlandë

Organizer:  Bilall Maliqi-ATUNIS- Presheve, Kosove

Contact: bilall.69@hotmail.com

Organizer: Hasije Selishta Kryeziu-ATUNIS Prishtine, Kosova

Contact: hasije.kryeziu@hotmail.com

Organizer:  Ana Kove-ATUNIS-Tirane, Albania

Contact: Anrila2001@yahoo.com

Organizer:  Klarita Selmani-ATUNIS Krete, Greece

Contact: klarsel@gmail.com

Organizer: Rami Kamberi -ATUNIS- Tetove, Macedonia

Contact: ramikamberi@hotmail.com

 

This entry was posted in Tirana, Yay "ATUNIS". Bookmark the permalink.

22 Responses to YAY ATUNIS! -ALBANIA 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *