Mevlyde Saraci -Gjakova, Kosovo 2015

ORGANIZER: Mevlyde Mezini Saraçi-QKPSHA Gjakova
CONTACT: mevlydesaraci@gmail.com

12011269_1173521069328396_6840814749089728930_n

 

National Center for Poets, Writers and Artists “Gjakova” in the framework of international activity:

“100 Thousand poets for changes” organized

” Interactive literary activity with poets and students” with the motto:

“We want peace around the globe”

This literary event was organized for the fifth year in a row and now become traditional literary activity in Gjakova.

This event was organized in the school “Kelmend Rizvanolli” in Gjakova, on 28 September 2015, beginning at 17:00 to 19,00.

This activity was supported by the Municipal Directorate of Education in Gjakova.

In this literary participated poets from Gjakova and other cities of Kosovo,

Ali Prebreza, Mal Haziri Shkëndije Hoda, Gjokë B Sokol, Lan Çuçalla Bajram Demaj, Rabije M. Bytyqi, Halil Haxhosaj Skender Hoxha, Teuta Këpuska Qarkaxhija Tahir Bezhani, Muharrem Kurti, Gresa Radoniqi, Aslan Kosinaj Ibush Krasniqi, Hysen Greiçevci and Mevlyde Mezini Saraçi and the wonderful students of this school, Arsa, Luna, Fiona, Gabriela, Xhentila, Enisi, Odesa, Enesa,Kaltrina, Almedina, Diona, Anesa, Valza, Suna, Ema, Orhidea, etc.

Qendra Kombëtare e Poetëve, Shkrimtarëve dhe Artistëve “Gjakova” në kuadër të aktivitetit ndërkombëtarë:
“100 mijë poetë për ndryshime- Poetët e Kombit apelojnë”, organizoi “Orë letrare interaktive me poetë dhe nxënës” me moto:
“DUAM PAQE NË MBARË GLOBIN”
Ky aktivitet letrar u organizua për të pestin vit me radhë dhe tani më është bërë aktivitet tradicional letrar.
Ora letrare u mbajt në sallën e shkollës “Këlmend Rizvanolli” në Gjakovë,
më 28 Shtator 2015 me fillim në ora 17,00.
Ky aktivitet u mbështet nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjakovë.
Në këtë Orë letrare morën pjesë krijues nga Gjakova dhe qytete tjera të Kosovës,
Ali Prebreza, Mal Haziri, Shkëndije Hoda, Gjokë B Sokoli, Lan Çuçalla, Bajram Demaj, Rabije M. Bytyqi, Halil Haxhosaj, Skender Hoxha, Teuta Këpuska Qarkaxhija, Tahir Bezhani, Muharrem Kurti, Gresa Radoniqi, Asllan Kosinaj,Ibush Krasniqi, Hysen Greiçevci dhe Mevlyde Mezini Saraçi si dhe nxënësit e mrekullueshëm të kësaj shkolle, Arsa, Luna, Fiona, Gabriela, Xhentila, Enisi, Odesa, Enesa,Kaltrina, Almedina, Diona, Anesa, Valza, Suna, Ema, Orhidea, etj.

 

This entry was posted in Gjakova. Bookmark the permalink.

2 Responses to Mevlyde Saraci -Gjakova, Kosovo 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *