Mitko Gogov-KONTEXT Strumica, Macedonia 2019

ORGANIZER: Mitko Gogov

CONTACT: dzamski@yahoo.co.uk

Повелете на 28 септември 2019 година на деветото издание на меѓународната манифестација „100 Илјади поети за промена“ – Струмица, Македонија.

IX 100 Илјади поети за промена
28 септември 2019 – Струмица
Место: Babylon Cafe
Почеток: 19:30 часот

Видео анимација: Антонио Зографски
Маркетинг агенција – DATWAY

 

by: Росица Тошевска
 
by: Никола Тикоски
 
by: Ана Тодоровска
 
by: Елена Банчотовска
 
 
by: Јована Велинова
 
 
by: Никола Пијанманов
 
 
 by: Борис Чавкоски
 
by: Тони Костески
 
by: Мерима Тутиќ
 

by: Небојша Гелевски – Бане

by: Кирил Николовски   

 

by: Росица Тошевска

 

 
by: Билјана Билбилоска  
 
 
  •  

READ A POEM TO A CHILD

 
#100K Поети за промена #ReadAPoemToAChild во ОУ „Маршал Тито“
Albums
#100K Поети за промена #ReadAPoemToAChild во ОУ „Маршал Тито“
 
15 PhotosUpdated about an hour ago
100 Илјади поети за промена од минатата година започна официјално со иницијативата „Прочитај песна на дете“ (Read A Poem To A Child), идеја која беше дел од глобалното движење уште од самиот почеток. Основачите на 100 Илјади поети за промена Мајкл Ротенберг и Тери Керион за време на нивниот престој во Македонија пред неколку години го посетија ОУ „Маршал Тито“ и уште тогаш училиштето стана неразделен пријател на оваа визија. Годинава во соработка со наставниците Јасмина Поркојевиќ Миленковиќ, Далибор Плечиќ и Марија Челибиева и нивните ученици разговаравме за климатските промени, заштитата на животната средина, како можебе сите да помогнеме за почиста планета, а слушнавме дел од литературните творби на учениците на литературната секција. Ова се чини дека претсавува важна година за да се потенцира значењето на децата во светот. Сè повеќе сме свесни за нивната кршливост. Време е да застанеме за момент во овој зафатен, брз живот во кој живееме и да споделиме нешто што го негуваме. Поезијата е наш дар, а со вклучувањето во вакви иницијативи испраќаме порака во светот дека и нашата земја се грижи за својата иднина, за најмладите, ги едуцира за естетски убавото и им го подарува креативното ослободување на нивните деца – стихови кои ја облагородуваат душата. Со оваа иницијатива се обидуваме да ја доближиме литературата поблиску до најважната група на потенцијални читатели и автори и истовремено се трудиме да им покажеме дека поезијата е форма со која можеме да ги облагородиме и направиме подобри луѓе во поквалитетно општество.
OUR MOTTO FROM PRIMARY SCHOOL,, MARSHAL TITO “-STRUMICA FOR THIS INITIATIVE, READ A POEM TO A CHILD, IS: YOU ALWAYS HAVE A CHOICE TO CHANGE THINGS IN THE WORLD
 

 

This entry was posted in Updates. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *