Brunilda Kondi- Tirana, Albania at The American Corner- Read A Poem To A Child-2019

Brunilda Kondi- kondibruna@gmail.com- Tirana, Albania at the American Corner we at the National Library, September 27, in the afternoon/early evening. 

“It was lovely to have the children hear poetry being read to them aspart of the Initiative of 100Thousand Poets for Change. The two poems read are: “Six Honest Serving Men” (Verses from The Elephant’s Child) by Rudyard Kiplingand “The Reason I like Chocolate” by Nikki Giovanni.

“Lexoji poezi një fëmije” në Këndin Amerikan në Tiranë:Sonte kishim kënaqësinë të prisnim një grup fëmijësh të cilët dëgjuam poezi nëanglisht të lexuara në mbështetje të Nismës së 100Mijë Poetëve për Ndryshim(nismë amerikane për të nxitur leximin, si edhe paqen dhe qëndrueshmërinë nëbotë). Dy poezitë që u lexuan janë: “Gjashtë shërbëtorë të ndershëm” (Vargjenga Fëmija i Elefantit shkruar nga Rudyard Kipling) dhe “Arsyeja pse pëlqejçokollatën” nga Nikki Giovanni.

 

 

 

 

 

This entry was posted in Tirana. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *